Vervuiling door je buren

Het is toch wat als je buren hebt die bijna alle fatsoensregels aan hun laars lappen.

Ik zal een paar foto’s (er zijn er meer) plaatsen van mijn buren en hoe zij met hun huisvuil omgaan, zelfs na herhaaldelijk vragen en een waarschuwing via de gemeente gaan ze door als of er nooit een woord over gesproken is, het is een schande. Het betreft hier een gezamelijk achterpad die bij alle woningen hoort, deze hoort schoon en toegankelijk te blijven, daar denken de vervuilers al 10 maanden anders over.

Ik kan jullie wel vertellen dat het doodvermoeiend is om met dergelijke mensen in een woonblok te wonen, elke dag moeten we langs hun privé vuilnisbelt..

Wat ons betreft is het laatste woord hier nog niet over gezegd, graag zou ik reacties van de lezer krijgen…

Update 15-2-2018: Dit speelt al sinds de zomer van 2017 en volgens de gemeente heeft een van de bewoners beloofd een 2e papierbak een te schaffen, wat ze niet gedaan hebben. Nu blijkt dat er opnieuw controle is geweest waarop de behandelaar heeft besloten het uit handen te geven aan een jurist van de gemeente. Deze heeft ons om informatie gevraagd en die heb ik hem gegeven, hij vroeg om een fotocollage en die heeft hij gehad.

2 thoughts on “Vervuiling door je buren

Comments are closed.